Moje doporučení na přípravu k ISTQB CTFL-AT

Postup

Krok 1: Oficiální osnovy pro zkoušku se nazývají sylabus. Neaktualizuje se každý rok, momentálně je platný sylabus 2014 dostupný pouze v angličtině.

Krok 2: Kurz nebo knížka? Kurzy lze najít cenově dostupné online v AJ. Můj názor je, že je nesmysl platit za kurz okolo +/- 15 000 Kč bez DPH. Já jsem zvolila samostudium – knížku. 

Existuje pouze jediná, doporučená s obsahem dle sylabu. Agile Testing Foundations: An ISTQB Foundation Level Agile Tester guide, BCS je z roku 2017. Knížku čtěte ideálně v kombinaci se sylabem – sylabus berte pouze jako takové výpisky z knížky. Knížka obsahuje navíc téma odhadování rizika dle tabulky, což v sylabu, ani ve zkoušce není, byť v knížce ve vzorových otázkách takovou otázku najdete. Zde je možné dostat přístup na čtení zdarma po dobu 10 dní.

Já jsem ještě přečetla knihu Testing in Scrum: A Guide for Software Quality Assurance in the Agile World, ze které sylabus částečně čerpá, ale její čtení je nad rámec certifikace. Nicméně doporučuji přečíst alespoň později. 😊

Dále není od věci si některá témata pročíst přímo v knížkách, ze kterých sylabus danou kapitolu čerpá. Např. Testing Quadrants [Crispin08], což je odkaz na knihu Agile Testing: A Practical Guide for Testers and Agile Teams.

Krok 3 (volitelně): Youtube ISTQB AGILE TESTER EXTENSION 2021 tutoriál/školení v angličtině, stejný autor jako ten, kterého doporučuji pro CTFL. Má zde i tutoriály na další certifikace, až bude čas, chtěla bych si touto formou projít i obsah ostatních. 😊 Najdete zde dobře vysvětlené, doplněné o příklady. Vhodné pro celkové opáčko a seznámení s otázkami v testu – spoiler, používají se zde otázky z oficiálního vzorového testu.

Pozor, obsahuje občas chyby, které naleznete zmíněné v komentářích. Já jsem zaregistrovala následující:

  • Otázky ke kapitole 3 – otázka 4 správně je B a C – autor omylem řekl, že i D.

Krok 4: Slovník! Pro každou kapitolu může být v testu otázka na keywords. Já jsem měla tři, správně jsem zodpověděla pouze jednu. 😔

Ze seznamu keywords u každé kapitoly sylabu si nejsem vědoma, že bych odpovídala na jednoduché keywords otázky, ani ve výběru odpovědí si nepamatuji slovníkové definice (tak jak tomu je např. ve vzorovém testu nebo jak to bylo v CTFL). Proto se domnívám, že je nutné projít celý slovník. Zároveň je třeba všem pojmům v sekci keywords rozumět víc do hloubky, než se jen naučit slovníkovou definici.

Krok 5: Ve chvíli, kdy jste našprtaní, koukněte na vzorový test. Nejdůležitější v téhle fázi je přečíst si i komentář ke správným/špatným odpovědím! Tyhle otázky v reálném testu nebudou, nicméně podobné otázky očekávejte, jen s jinými možnostmi. 😉

Vzorový test je seřazen dle kapitol, v reálném testu tomu tak není! 

Doporučuji si projít i dokument ISTQB Agile Tester Extension Exam Structure and Rules Approved Version, kde získáte i informaci, kolik otázek ke kterému tématu test obsahuje. Například dvě otázky k Testing Quadrants apod. 🙂

Pozor! Otázka 39 má u vysvětlení otázky špatně očíslované odpovědi a jako správná odpověď je zde označena chybná odpověď! Platí odpověď uvedená v tabulce správných odpovědí na začátku dokumentu!

Spoiler Alert! Co mě ve vzorovém testu (verze 1.2) překvapilo, byly tyto dvě otázky:

Otázka číslo 31 o risk analýze: „at the beginning of an iteration„. Všude se dočtete teorii, jak se to má správně dělat. Což je v ideálním případě nejdříve ohodnotit riziko a poté jít odhadovat pracnost na planning meetingu. Ano, někdy se riziko může objevit/odhalit až v průběhu iterace a je třeba testování tomuto riziku podřídit. O tom se sylabus i knížka jen okrajově zmiňuje a už přesně neříká, jak takovou situaci řešit. 

Ze zadání mi není zcela zřejmé, zda se jedná o planning meeting. Spíše to chápu tak, že iterace už běží a uvedené stories jsou ve sprint backlogu. Dle vysvětlení odpovědí to ale spíš vypadá, že se jedná o planning meeting a estimace ještě vůbec neproběhla.

Co mi na správné odpovědi nesedí – první část je správně, při planning pokeru odhadneme pracnost a rozhodneme, co můžeme udělat v této iteraci, ale v druhé části se píše: „a co je potřeba přidat do backlogu“. Do jakého backlogu? Dle vysvětlení odpovědi C a E soudím, že product backlog (vysvětlení C) popřípadě backlog následujícího sprintu (vysvětlení E). V případě product backlogu je nutné vznést otázku, zda se zde jedná o „rozdělení“ story? Je tím myšleno, že část story dokončíme až v dalším sprintu, což je tedy vcelku kontroverzní téma a opět, sylabus takovou situaci nevysvětluje? Asi nad tím moc přemýšlím a jsem poznamenaná roky praxe ve scrumu… 😊

Dle mého názoru otázka i odpovědi jsou špatně formulované.

  1. Z otázky by mělo být zřejmé, že se jedná a planning.
  2. Odpověď A druhá část by měla znít: „a co je třeba přesunout do product backlog (nebo backlogu budoucího sprintu)?“

Snad jsem Vám svým vysvětlením pomohla, klidně mi do komentářů napište, jak otázku a odpovědi chápete Vy. Dobrá zpráva je, že podobně špatně položenou otázku jsem v testu neměla. 😉

Otázka číslo 38 je na celou A4. Doteď jsem ji nepochopila – rozhodovala jsem se mezi možností A a B, bohužel mi nepomohlo ani vysvětlení. Vysvětlení od Vás uvítám! Naštěstí v reálném testu nic takového nebylo. 

Krok 6 (volitelně): Mock exam/questions – domnívám se, že verze sylabu 2014 je verzí první, proto zde nehrozí mísení již neaktuálních otázek s novými jako u CTFL. Na internetu lze dohledat poměrně dost testů, spousta z nich ale obsahuje pouze otázky ze vzorového testu. Já osobně jsem před testem žádné další testy nezkoušela. Po testu jsem pár stránek prošla, zda tam naleznu nějakou otázku z reálného testu, ale během asi hodinového procházení jsem na nic nenarazila. 

Aplikace pro iOS na CTFL-AT neexistuje, jediné, co je dostupné, je ISTQBGlossary aplikace.

Další bezprostřední dojmy ze zkoušky a certifikace jako takové jsem sepsala zde.

O mně

Picture of Lucie Tvrdíková

Lucie Tvrdíková

Jsem lektorkou IT kurzů. Již více než 6 let pomáhám career switchers s rekvalifikací na pozici IT Testera. Ve firmách se věnuji firemnímu vzdělávání a IT konzultacím. Na kurzech čerpám ze své praxe Java vývojářky a Scrum Masterky.

Další příspěvky

Jak se stát manuálním IT testerem

Článek obsahuje odkazy na obsáhlý YouTube rozhovor s Lucií Lénertovou na téma: „Jak se stát IT Testerem“. Videa by Vám měly zodpovědět všechny Vaše dotazy.

Přečíst celý článek »
jak hledat it tester pozice

Jak vyhledávat Tester pozici? Máme v tom trochu zmatek. Článkem se snažím pomoci s vyhledáváním první junior pozice Testera.

Přečíst celý článek »
budoucnost testingu

Ve čtvrtém článku ze série: „Nahlédněte za oponu“ píšu o mém názoru ohledně budoucnosti testování. Je manuální testování mrtvé? Budou všichni testeři automatizovat?

Přečíst celý článek »
rozcestník career switchera

Zvažujete přechod do IT? Podívejte se na rozcestník career switchera, kde se dozvíte, jak taková cesta do IT světa probíhá a co obnáší.

Přečíst celý článek »
Jak se Petra stala Testerkou

Přečtěte si příběh z první ruky od absolventky Petry. Ve svém podnětném příběhu poskytuje cenný tip pro ostatní kandidáty, kteří usilují o juniorské pozice.

Přečíst celý článek »